Page MenuHomeFreeBSD
Paste P499

glmark2 (windowed) on Intel Skylake iGPU: iris vs. i965 vs. zink vs. llvmpipe
ActivePublic

Authored by jbeich on May 7 2021, 7:13 PM.
### iris
$ glmark2-wayland
=======================================================
glmark2 2021.02
=======================================================
OpenGL Information
GL_VENDOR: Intel
GL_RENDERER: Mesa Intel(R) HD Graphics 530 (SKL GT2)
GL_VERSION: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 21.2.0-devel (git-a8b96930930)
=======================================================
[build] use-vbo=false: FPS: 10611 FrameTime: 0.094 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 10640 FrameTime: 0.094 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 9932 FrameTime: 0.101 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 9819 FrameTime: 0.102 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 10305 FrameTime: 0.097 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 8456 FrameTime: 0.118 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 8135 FrameTime: 0.123 ms
[shading] shading=phong: FPS: 6969 FrameTime: 0.143 ms
[shading] shading=cel: FPS: 6566 FrameTime: 0.152 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 4469 FrameTime: 0.224 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 10645 FrameTime: 0.094 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 9805 FrameTime: 0.102 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 4830 FrameTime: 0.207 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 1766 FrameTime: 0.566 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 8847 FrameTime: 0.113 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 1924 FrameTime: 0.520 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 4948 FrameTime: 0.202 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 2321 FrameTime: 0.431 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 2011 FrameTime: 0.497 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 2695 FrameTime: 0.371 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 7010 FrameTime: 0.143 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 5143 FrameTime: 0.194 ms
[terrain] <default>: FPS: 312 FrameTime: 3.205 ms
[shadow] <default>: FPS: 5469 FrameTime: 0.183 ms
[refract] <default>: FPS: 735 FrameTime: 1.361 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 7837 FrameTime: 0.128 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 8086 FrameTime: 0.124 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 7808 FrameTime: 0.128 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 7950 FrameTime: 0.126 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 8391 FrameTime: 0.119 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 7936 FrameTime: 0.126 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 7935 FrameTime: 0.126 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 8146 FrameTime: 0.123 ms
=======================================================
glmark2 Score: 6619
=======================================================
### i965
$ MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=i965 allow_higher_compat_version=true glmark2-wayland
ATTENTION: default value of option allow_higher_compat_version overridden by environment.
=======================================================
glmark2 2021.02
=======================================================
OpenGL Information
GL_VENDOR: Intel Open Source Technology Center
GL_RENDERER: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 530 (SKL GT2)
GL_VERSION: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 21.2.0-devel (git-a8b96930930)
=======================================================
[build] use-vbo=false: FPS: 10184 FrameTime: 0.098 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 10156 FrameTime: 0.098 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 10094 FrameTime: 0.099 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 9916 FrameTime: 0.101 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 9949 FrameTime: 0.101 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 8182 FrameTime: 0.122 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 7921 FrameTime: 0.126 ms
[shading] shading=phong: FPS: 6786 FrameTime: 0.147 ms
[shading] shading=cel: FPS: 6405 FrameTime: 0.156 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 4421 FrameTime: 0.226 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 10212 FrameTime: 0.098 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 9444 FrameTime: 0.106 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 4737 FrameTime: 0.211 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 1752 FrameTime: 0.571 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 8666 FrameTime: 0.115 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 1895 FrameTime: 0.528 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 4863 FrameTime: 0.206 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 2319 FrameTime: 0.431 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 1674 FrameTime: 0.597 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 2695 FrameTime: 0.371 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 4346 FrameTime: 0.230 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 4811 FrameTime: 0.208 ms
[terrain] <default>: FPS: 307 FrameTime: 3.257 ms
[shadow] <default>: FPS: 5307 FrameTime: 0.188 ms
[refract] <default>: FPS: 757 FrameTime: 1.321 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 7610 FrameTime: 0.131 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 7866 FrameTime: 0.127 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 7588 FrameTime: 0.132 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 7732 FrameTime: 0.129 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 8153 FrameTime: 0.123 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 7715 FrameTime: 0.130 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 7718 FrameTime: 0.130 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 7928 FrameTime: 0.126 ms
=======================================================
glmark2 Score: 6366
=======================================================
### zink
$ MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=zink allow_higher_compat_version=true glmark2-wayland
ATTENTION: default value of option allow_higher_compat_version overridden by environment.
=======================================================
glmark2 2021.02
=======================================================
OpenGL Information
GL_VENDOR: Collabora Ltd
GL_RENDERER: zink (Intel(R) HD Graphics 530 (SKL GT2))
GL_VERSION: 3.3 (Compatibility Profile) Mesa 21.2.0-devel (git-a8b96930930)
=======================================================
[build] use-vbo=false: FPS: 1797 FrameTime: 0.556 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 1823 FrameTime: 0.549 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 1815 FrameTime: 0.551 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 1810 FrameTime: 0.552 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 1791 FrameTime: 0.558 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 1724 FrameTime: 0.580 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 1728 FrameTime: 0.579 ms
[shading] shading=phong: FPS: 1683 FrameTime: 0.594 ms
[shading] shading=cel: FPS: 1662 FrameTime: 0.602 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 1426 FrameTime: 0.701 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 1822 FrameTime: 0.549 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 1797 FrameTime: 0.556 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 1508 FrameTime: 0.663 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 970 FrameTime: 1.031 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 1743 FrameTime: 0.574 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 830 FrameTime: 1.205 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 1040 FrameTime: 0.962 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 958 FrameTime: 1.044 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 993 FrameTime: 1.007 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 1142 FrameTime: 0.876 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 1065 FrameTime: 0.939 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 1420 FrameTime: 0.704 ms
[terrain] <default>: FPS: 258 FrameTime: 3.876 ms
[shadow] <default>: FPS: 1251 FrameTime: 0.799 ms
[refract] <default>: FPS: 478 FrameTime: 2.092 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 1614 FrameTime: 0.620 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 1624 FrameTime: 0.616 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 1574 FrameTime: 0.635 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 1605 FrameTime: 0.623 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 1625 FrameTime: 0.615 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 1609 FrameTime: 0.622 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 1611 FrameTime: 0.621 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 1616 FrameTime: 0.619 ms
=======================================================
glmark2 Score: 1436
=======================================================
### llvmpipe
$ LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 allow_higher_compat_version=true glmark2-wayland
ATTENTION: default value of option allow_higher_compat_version overridden by environment.
=======================================================
glmark2 2021.02
=======================================================
OpenGL Information
GL_VENDOR: Mesa/X.org
GL_RENDERER: llvmpipe (LLVM 12.0.0, 256 bits)
GL_VERSION: 3.3 (Compatibility Profile) Mesa 21.2.0-devel (git-a8b96930930)
=======================================================
[build] use-vbo=false: FPS: 912 FrameTime: 1.096 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 912 FrameTime: 1.096 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 1358 FrameTime: 0.736 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 1321 FrameTime: 0.757 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 1211 FrameTime: 0.826 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 647 FrameTime: 1.546 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 598 FrameTime: 1.672 ms
[shading] shading=phong: FPS: 551 FrameTime: 1.815 ms
[shading] shading=cel: FPS: 543 FrameTime: 1.842 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 289 FrameTime: 3.460 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 1283 FrameTime: 0.779 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 1250 FrameTime: 0.800 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 950 FrameTime: 1.053 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 700 FrameTime: 1.429 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 1084 FrameTime: 0.923 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 250 FrameTime: 4.000 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 489 FrameTime: 2.045 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 407 FrameTime: 2.457 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 404 FrameTime: 2.475 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 418 FrameTime: 2.392 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 706 FrameTime: 1.416 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 344 FrameTime: 2.907 ms
[terrain] <default>: FPS: 23 FrameTime: 43.478 ms
[shadow] <default>: FPS: 388 FrameTime: 2.577 ms
[refract] <default>: FPS: 48 FrameTime: 20.833 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 852 FrameTime: 1.174 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 793 FrameTime: 1.261 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 841 FrameTime: 1.189 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 808 FrameTime: 1.238 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 727 FrameTime: 1.376 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 806 FrameTime: 1.241 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 806 FrameTime: 1.241 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 756 FrameTime: 1.323 ms
=======================================================
glmark2 Score: 711
=======================================================

Event Timeline

jbeich created this object in space S1 Global.